276

  0
 
Julia
 
 
在傳愛之家受洗的弟兄姊妹請一定要看喔! 2020-11-15 17:56:53
請大家告訴大家!
容長老請歷年至今在傳愛之家受洗的弟兄姊妹於下個禮拜11/22主日結束後留步,在8樓大會議室聚一聚!